هیتر گلخانه و مرغداری سوپر پی اف

هیتر سوپر پی اف

گرماساز سوپر pf EIG طبق استاندارد های طرح اسپانیایی طراحی شده است ،سوپر پی اف قادر به تولید حرارتی با راندمان 85 درصد بوده و گزینه مناسبی برای استفاده در سالن های پرورش قارچ ، مرغداری و گلخانه می باشد.


قیمت هیتر سوپر پی اف گازی  : 6500000 تومان

قیمت هیتر سوپر پی اف دوگانه سوز : 7500000 تومان

6,000,000 تومان