هیتر گلخانه و مرغداری سوپر پی اف

هیتر سوپر پی اف

گرماساز سوپر pf EIG طبق استاندارد های طرح اسپانیایی طراحی شده است ،سوپر پی اف قادر به تولید حرارتی با راندمان 85 درصد بوده و گزینه مناسبی برای استفاده در سالن های پرورش قارچ ، مرغداری و گلخانه می باشد.


قیمت هیتر سوپر پی اف گازی  : 7000000 تومان

قیمت هیتر سوپر پی اف دوگانه سوز : 8000000 تومان

6,500,000 تومان