هیتر سوپر آرارات

هیتر سوپر آرارات

هیتر سوپر آرارات نسخه بروز شده گرماساز آرارات می باشد ، کوره هوای گرم این هیتر از استیل خالص نگیر غیر مغناطیسی بوده و جنس پاس های حرارتی لوله های رادیاتور آتشخوار تولید میگردد و تمامی قسمت های دستگاه با استفاده از جوش co2 و آرگون تولید میگردد.


هیتر سوپر آرارات گازی : 7000000 تومان

هیتر سوپر آرارات دوگانه سوز ( فن بغل خروجی از سقف ) : 8000000 تومان

6,500,000 تومان