قفس یک طرف بلدرچین

قفس تمام اتوماتیک بلدرچین مجهز به آبخوری نیپل ، دانخوری ، سینی کود و جایگاه تخم بلدرچین.

600,000 تومان