هیتر ۵۰ هزار نیو آژاکس

هیتر نیو آژاکس جدید ترین محصول گرمایشی گروه صنعتی اسکندری جهت تامین حرارت انواع گلخانه و مرغداری و سالن پرورش قارچ

2,400,000 تومان