دانخور مرغداری

سیستم دانخوری تمام اتوماتیک با قابلیت تنظیم ارتفاع


قیمت دانخوری بشقابی : متری 55.000 تومان